DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ SỬ - GDCD

stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Nguyễn Thị Hồng Hoa

Tổ Trưởng

0916.827.279

giaovien.nguyenthihonghoa@gmail.com

2

Tạ Văn Thẳng

Thành viên

01272.777.745

tvthang1978@gmail.com

3

Dương Hùng Nhặn

Thành viên

0975.045.586

mrnhan8392@gmail.com

4

Lưu Thị Mỹ Linh

Thành viên

01666.625.376

luulinh2010@gmail.com

5

Đặng Ngọc Lan Phương

Thành viên

0948.791.448

dnlphuong90@gmail.com

6

Mai Trúc Phương

Thành viên

01662036658

pttdung9su@gmail.com