DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ VĂN PHÒNG

stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Trần Hữu Nghị

Hiệu trưởng

0913.759.741

nguyet_c2chuvanantc@angiang.edu.vn

2

Bùi Thanh Quang

Phó hiệu trưởng

0986.539.289

Quang_c2tanantc@angiang.edu.vn

3

Phan Hữu Nghiêm

Phó Hiệu Trưởng

0919.391.444

phannghiemcvatc@gmail.com

4

Nguyễn Thị Oanh

Tổ phụ trách đội

01658.121.107

ntoanh10ct@gmail.com

5

Võ Thị Kim thúy

Kế toán

01645.562.144

vothikimthuythcstanan@gmail.com

6

Nguyễn Bảo Loan

Ý tế

01678.444.474

nguyenbaoloan270491@gmail.com

7

Lương Phước Lập

Thự viện

01684.181.910

llap137@gmail.com

8

Nguyễn Thị Tuyết Chi

Văn thư

098.956.49.45

 

9

Huỳnh Hữu Thọ

Bảo vệ

0966986055

 

10

Nguyễn Văn Xuân

Bảo vệ

01294.577.747

 

11Lê Thị Mỹ Ngọc PhươngNhân viên thiết bị0919.973.566