Kế hoạch thi học kì 1 năm học 2017-2018

thi học kì 1

           

Thời gian kiểm tra:

       - Thời gian kiểm tra HKI từ 21/12/2017 đến ngày 27/12/2017. Riêng các môn trải nghiệm và tự chọn: Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, Nghề Phổ thông, Kĩ năng sống :  kiểm tra trái buổi từ ngày 18/12/2017 đến ngày 20/12/2017. Môn Tin học 7 kiểm tra vào chiều ngày 20/12/2017.

+ Lưu ý: sau khi kết thúc kiểm tra, tiếp tục giảng dạy bình thường theo TKB trong tuần dự trữ để hoàn thành chương trình, không được cắt xén chương trình.

    1. Lịch kiểm tra buổi sáng khối 6,9 từ 26/4/2016 đến 30/12/2016)

 

Ngày

Đợt

Môn

TG

Tập trung

Giờ mở đề

Giờ phát đề

Tính giờ làm bài

Thu bài

Ghi chú

21/12/2017

1

C. nghệ 6

45’

6 giờ 50’

7 giờ 15’

7 giờ 25’

7 giờ 30’

8 giờ 15’

 

C nghệ 9

45’

6 giờ 50’

7 giờ 15’

7 giờ 25’

7 giờ 30’

8 giờ 15’

 

2

Tin học 6

45’

8 giờ 35’

8 giờ 40’

8 giờ 55’

9 giờ 00’

9 giờ 45’

 

Hóa học 9

45

8 giờ 35’

8 giờ 40’

8 giờ 55’

9 giờ 00’

9 giờ 45’

 

22/12/2017

1

GDCD 6

45’

6 giờ 50’

7 giờ 15’

7 giờ 25’

7 giờ 30’

8 giờ 15’

 

GDCD 9

45’

6 giờ 50’

7 giờ 15’

7 giờ 25’

7 giờ 30’

8 giờ 15’

 

2

Vật lí 6

45’

8 giờ 35’

8 giờ 40’

8 giờ 55’

9 giờ 00’

9 giờ 45’

 

Vật lí 9

45

8 giờ 35’

8 giờ 40’

8 giờ 55’

9 giờ 00’

9 giờ 45’

 

23/12/

2017

1

Lịch sử 6

45’

6 giờ 50’

7 giờ 15’

7 giờ 25’

7 giờ 30’

8 giờ 15’

 

Lịch sử 9

45’

6 giờ 50’

7 giờ 15’

7 giờ 25’

7 giờ 30’

8 giờ 15’

 

2

Sinh học 6

45’

8 giờ 35’

8 giờ 40’

8 giờ 55’

9 giờ 00’

9 giờ 45’

 

Sinh học 9

45

8 giờ 35’

8 giờ 40’

8 giờ 55’

9 giờ 00’

9 giờ 45’

 

25/12/2017

1

Ngữ Văn 6

90’

6 giờ 50’

7 giờ 15’

7 giờ 25’

7 giờ 30’

9 giờ 00’

SGD

Ngữ Văn 9

90’

6 giờ 50’

7 giờ 15’

7 giờ 25’

7 giờ 30’

9 giờ 00’

SGD

26/12/2017

1

Toán 6

90’

6 giờ 50’

7 giờ 15’

7 giờ 25’

7 giờ 30’

9 giờ 00’

SGD

Toán 9

90’

6 giờ 50’

7 giờ 15’

7 giờ 25’

7 giờ 30’

9 giờ 00’

SGD

27/12/

2017

1

T Anh 6

60’

6 giờ 50’

7 giờ 15’

7 giờ 25’

7 giờ 30’

8 giờ 30’

SGD

T Anh 9

60’

6 giờ 50’

7 giờ 15’

7 giờ 25’

7 giờ 30’

8 giờ 30’

SGD

 

 

    1. Lịch kiểm tra buổi chiều khối 7, 8 từ 21/4/2017 đến 27/12/2017)

Ngày

Đợt

Môn

TG

Tập trung

Giờ mở đề

Giờ phát đề

Tính giờ làm bài

Thu bài

Ghi chú

21/12/

2017

1

Ngữ Văn 7

90’

12 giờ 50’

13 giờ 15’

13 giờ 25’

13 giờ 30’

15 giờ 00’

 

Ngữ Văn 8

90’

12 giờ 50’

13 giờ 15’

13 giờ 25’

13 giờ 30’

15 giờ 00’

 

2

C. nghệ 7

45’

15 giờ 20’

15 giờ 25’

15 giờ 40’

15 giờ 45’

16 giờ 30

 

C nghệ 8

45

15 giờ 20’

15 giờ 25’

15 giờ 40’

15 giờ 45’

16 giờ 30

 

22/12/

2017

1

Toán 7

45’

12 giờ 50’

13 giờ 15’

13 giờ 25’

13 giờ 30’

15 giờ 00’

 

Toán 8

45’

12 giờ 50’

13 giờ 15’

13 giờ 25’

13 giờ 30’

15 giờ 00’

 

2

GDCD 7

45’

15 giờ 20’

15 giờ 25’

15 giờ 40’

15 giờ 45’

16 giờ 30

 

GDCD 8

45

15 giờ 20’

15 giờ 25’

15 giờ 40’

15 giờ 45’

16 giờ 30

 

23/12/

2017

1

T Anh 7

45’

12 giờ 50’

13 giờ 15’

13 giờ 25’

13 giờ 30’

14 giờ 15’

 

T Anh 8

45’

12 giờ 50’

13 giờ 15’

13 giờ 25’

13 giờ 30’

14 giờ 15’

 

2

Sinh học 7

45’

14 giờ 35’

14 giờ 40’

14 giờ 55’

15 giờ 00’

15 giờ 45’

 

Sinh học 8

45

14 giờ 35’

14 giờ 40’

14 giờ 55’

15 giờ 00’

15 giờ 45’

 

KHXH 7

90’

14 giờ 35’

14 giờ 40’

14 giờ 55’

15 giờ 00’

16 giờ 30

 

 

25/12/

2017

1

Lịch sử 7

45’

12 giờ 50’

13 giờ 15’

13 giờ 25’

13 giờ 30’

14 giờ 15’

 

Lịch sử 8

45’

12 giờ 50’

13 giờ 15’

13 giờ 25’

13 giờ 30’

14 giờ 15’

 

KHTN

90’

12 giờ 50’

13 giờ 15’

13 giờ 25’

13 giờ 30’

15 giờ 00’

 

2

Vật lí 7

45’

14 giờ 35’

14 giờ 40’

14 giờ 55’

15 giờ 00’

15 giờ 45’

 

Vật lí 8

45

14 giờ 35’

14 giờ 40’

14 giờ 55’

15 giờ 00’

15 giờ 45’

 

 

26/12/

2017

1

Địa lí 7

45’

12 giờ 50’

13 giờ 15’

13 giờ 25’

13 giờ 30’

14 giờ 15’

 

Địa lí 8

45’

12 giờ 50’

13 giờ 15’

13 giờ 25’

13 giờ 30’

14 giờ 15’

 

2

Hóa học 8

45’

14 giờ 35’

14 giờ 40’

14 giờ 55’

15 giờ 00’

15 giờ 45’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Chế độ chấm điểm, sửa bài, vào điểm và báo cáo:

  GVBM chấm thi sau khi có bài thi và hoàn thành ráp phách, sau 02 ngày, GVBM nhập điểm của lớp dạy lên phần mềm Smas. Môn thi cuối cùng hoàn thành điểm số và ngày 30 tháng 12 năm 2017. Tiếp tục dạy theo TKB cho đủ chương trình trong tuần dự trữ từ ngày 02/01/2018 đến 06/01/2018.

Tất cả các bài làm của HS, GVBM phải nhận xét cụ thể những ưu, khuyết điểm cơ bản và chú ý các điểm mạnh, điểm yếu trong bài làm của học sinh, quan tâm nhất là các em có bài làm điểm yếu. Đối với khối 7 thực hiện theo mô hình trường học mới GVBM nhận xét thật cụ thể rõ ràng theo các phẩm chất và năng lực học sinh theo công văn 4669/BGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2015 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn đánh giá học sinh theo mô hình trường học mới. Thực hiện làm tròn điểm số theo CV số 1340/SGDĐT-GDTrH ngày 24/11/2016 và CV 1353/SGDĐT-GDTrH ngày 26/11/2016 về việc làm tròn điểm số.

Sau khi tổ chức kiểm tra xong các tổ chuyên môn gửi các báo cáo tổ chuyên môn, biểu mẫu thống kê (mẫu phụ lục) 02/01/2018 qua địa chỉ mail nghi_c2tanantc@angiang.edu.vn  và văn bản in có chữ kí.

Yêu cầu các tổ trưởng chuyên môn triển khai cho tất cả GVBM thực hiện tốt kế hoạch này. /.

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 11
Tháng 10 : 265
Năm 2021 : 3.919