Tổ chức các phương án dạy và học năm học 2021-2022 trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 của Trường Trung học Cơ sở Tân An

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GD- ĐT TÂN CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TÂN AN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 232/KH-THCS.TA

Tân An, ngày 20 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các phương án dạy và học năm học 2021-2022

trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 của Trường Trung học Cơ sở Tân An

Căn cứ kế hoạch số 725/KH-PGDĐT-CMTHCS, ngày 28 tháng 8 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Châu về việc tổ chức các hoạt động giáo dục trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 năm học 2021-2022;

Căn cứ công văn số 832/PGDĐT-CMTHCS, ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Châu về việc một số lưu ý trong dạy học trực tuyến cấp trung học cơ sở;

Căn cứ kế hoạch số 873 / KH-PGDĐT-CMTHCS, ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Phòng GDĐT Tân Châu về việc tổ chức công tác chuyên môn tháng 10/2021 trong điều kiện dịch bện Covid-19 cấp THCS năm học 2021-2022;

Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh của đơn vị, đảm bảo các điều kiện tổ chức các hoạt động dạy và học trong năm học 2021-2022 theo đúng kế hoạch và khung thời gian năm học.

Trường Trung học Cơ sở Tân An xây dựng kế hoạch (phương án) điều chỉnh việc tổ chức các hoạt động dạy và học năm học 2021-2022 trong điều kiện dịch bệnh do COVID-19, cụ thể như sau:

 1. Mục đích yêu cầu
  1. Mục đích
   • Trường Trung học Cơ sở Tân An tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhằm chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống dịch do COVID-19, luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, kỷ cương, trách nhiệm, sẵn sàng ứng phó với các tình huống trong điều kiện dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, hạn chế tối đa các tác động của dịch bệnh đến các hoạt động dạy và học của đơn vị.
   • Thực hiện đầy đủ các hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 đúng theo Chương trình quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học của Uỷ ban Nhân dân tỉnh và các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Châu.
  2. Yêu cầu
   • Trường trung học cơ sở Tân An điều chỉnh phương án dạy và học phù hợp với điều kiện giãn cách cụ thể của địa phương. Tổ chức các hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Phợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể và địa phương để xây dựng phương án đảm bảo công tác dạy và học, an toàn cho học sinh, giáo viên trước khi trở lại trường; làm tốt công tác tuyên truyền để cha mẹ học sinh và sự đồng thuận của xã hội về việc

 

tổ chức các hoạt động giáo dục trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp hiện nay.

   • Xây dựng các phương án dạy học trực tuyến phù hợp với nhà trường và học sinh qua Internet thông qua các ứng dụng: Dạy học qua truyền hình, Zalo, Zoom Meeting, Google Meet, giới thiệu các kho tài liệu trực tuyến, thực hiện video clips, ...
   • Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh trong đơn vị chấp hành nghiêm các văn bản chỉ đạo của, Ủy Ban Nhân dân Thị xã, Ngành Y tế và kế hoạch (kịch bản) tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 trong điều kiện dịch bệnh COVID-19.
 1. Nội dung thực hiện kế hoạch
  1. Nội dung giảng dạy, phương tiện dạy và học trực tuyến

Giáo viên soạn giảng các nội dung dạy học cần cô đọng các kiến thức cơ bản nhất, không dạy như diễn tiến của các hoạt động/01 tiết dạy như tiến trình dạy học trên lớp bình thường. Thời gian tiết học trực tuyến tùy tình hình thực tế có thể linh hoạt, không nhất thiết bằng thời gian tiết học trực tiếp, thời lượng không quá 30 phút/ 1 tiết. Quan tâm đến việc củng cố kiến thức vừa truyền đạt thông qua việc giao nhiệm vụ học tập, kiểm tra việc làm bài tập của học sinh qua nhiều hình thức để khắc sâu kiến thức trọng tâm cho học sinh, chú trọng ôn tập kiến thức cũ trước khi vào nội dung kiến thức bài mới. Giáo viên giao bài tập về nhà cho học sinh và yêu cầu thời gian học sinh gửi kết quả đến giáo viên phụ trách chấm, nhận xét kết quả bài làm của học sinh thông qua zalo, mail, google form…

Phát huy tính tích cực, sáng tạo của mỗi giáo viên trong việc chuyển đổi từ kế hoạch giảng dạy trực tiếp sang kế hoạch giảng dạy trực tuyến, tăng thời gian giao nhiệm vụ học tập cho học sinh trước thời điểm tổ chức dạy học trực tuyến. Tổ chức kiểm tra đánh giá thường xuyên nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả dạy học và đáp ứng yêu cầu giáo dục trong tình hình mới.

-Nhà trường thực hiện tổng hợp tất cả các nguồn từ Bộ GDĐT, kênh VTV7-Đài Truyền hình Việt Nam, kênh youtube, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, bài giảng của địa phương, sách giáo khoa điện tử,...) cập nhật đăng lên website của trường và gửi đến giáo viên cung cấp cho học sinh qua zalo , cha mẹ học sinh tham khảo để nâng cao khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh trong những điều kiện không thể đến trường.

Giáo viên bộ môn khối 9 thực hiện theo công văn số 749/PGDĐT-CMTHCS ngày 07/9/2021 của Phòng GDĐT về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung dạy học lớp 9 Chương trình GDPT hiện hành theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Giáo viên và tổ chuyên môn nghiêm túc thực hiện công văn số 837/PGDĐT- CMTHCS, ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Châu về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS ứng phó dịch bệnh COVID-19 năm học 2021-2022;

Đối với lớp 6, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Việc tổ chức dạy học cần bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình các môn học, hoạt động giáo dục và hướng dẫn thực hiện chương trình trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 (tại Phụ lục I) theo công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16

 

tháng 9 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022; Đối với những nội dung phù hợp và thuận lợi cho học sinh khai thác, sử dụng hiệu quả sách giáo khoa và học liệu dạy học trực tuyến: nhà trường tổ chức dạy học đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình. Đối với những nội dung yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm tổ chức lựa chọn, sử dụng học liệu dạy học trực tuyến để dạy học hoặc hướng dẫn học sinh tự thực hiện ở nhà phù hợp với điều kiện thực tế.

Đối với lớp 7, 8, 9 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức thực hiện dạy học theo mức độ cần đạt của chương trình theo chuẩn kiến thức kỹ năng của từng môn học và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các môn học theo (Phụ lục II) của Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022.

  1. Thời lượng giảng dạy theo từng môn học:

Thực hiện dạy trực tuyến khối 7-9 buổi sáng, khối 6,8 buổi chiều , thực hiện dạy và học không quá 4 tiết/ buổi học, một tuần học không quá 24 tiết.

Cụ thể như sau: Đối với khối 9: Ngữ Văn 5 tiết/ tuần; Toán 4 tiết/ tuần; Sinh học, Hóa học, Vật lí, Địa lý, Tiếng Anh 2 tiết/ tuần Tiếng Anh 10 năm 3 tiết/ tuần; Lịch sử, Công nghệ, GDCD 1 tiết/ tuần

Đối với khối 6: Ngữ Văn 6: Ngữ Văn và Toán 4 tiết; KHTN 4 tiết; Lịch sử và Địa lý 3 tiết, Tiếng Anh 3 tiết, Công nghệ, GDCD, Tin học 1 tiết.

Đối với khối 7:

Thời lượng mỗi tiết từ 25 phút đến 30 phút ( không vượt quá 30 phút/ tiết dạy). Sau mỗi tiết học sinh có 10 phút nghỉ giải lao và để chuẩn bị cho môn học tiếp theo, sau tiết thứ hai học sinh giải lao 20 phút.

Không tổ chức dạy học các môn học và hoạt động giáo dục theo quy định được kiểm tra đánh giá bằng nhận xét như (thể dục, âm nhạc, mỹ thuật, âm nhạc, trãi nghiệm hướng nghiệp, giáo dục địa phương, tực chọn, NGLL….)

  1. Bố trí thời khóa biểu dạy học trực tuyến:

Nhằm tránh áp lực cho giáo viên và học sinh phải tiếp xúc lâu trên máy tính hoặc điện thoại nhà trường bố trí thời khóa biểu giãn cách cụ thể như sau: mỗi tiết học, nghỉ giải lao 10 phút (sau tiết thứ 2 nghỉ giải lao 20 phút).

 • Đối với khối 9: học buổi sáng, bố trí 4 tiết/1 buổi; khối 7 học buổi sáng, bố trí từ 2 tiết đên 3 tiết/ 1 buổi.
 • Đối với khối 6,8: học buổi chiều, bố trí từ 2 tiết đên 3 tiết/ 1 buổi.
  1. Thời gian thực học:

Đối với lớp 9: đã tổ chức thực học vào ngày 06/9/2021 theo khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022, đảm bảo linh hoạt, phù hợp với từng giai đoạn tiếp thu của học sinh. Tiếp tục dạy và học trực tuyến theo chương trình và kế hoạch (kịch bản) số 216/KH-THCS.TA ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Trường THCS Tân An đến hết ngày 26/9/2021, dưới hình thức trực tuyến.

 

   • Đối với khối 6,7,8: Bắt đầu thực học tuần 1 từ ngày 20/9/2021, dưới hình thức trực tuyến.
  • Kiểm tra đánh giá kết quả học tập
  1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên

1. Giáo viên bộ môn chịu trách nhiệm trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh của lớp mình phụ trách thông qua nội dung các bài dạy học trực tuyến qua Internet bằng các hình thức kiểm tra phù hợp nhất như qua Zalo, tin nhắn, ( có thể

sử dụng các phần mềm kiểm tra trực tuyến google form), nhưng phải đảm bảo tính khách quan và công bằng giữa các đối tượng học sinh, động viên khuyến khích các em hứng thú học tập. Các bài kiểm tra thường xuyên, giáo viên bộ môn phải lưu lại minh chứng nếu là sản phẩm học tập, bài kiểm tra …. Tăng cường công tác kiểm tra đánh gí thường xuyên trước, trong và sau tiết học trực tuyến. Tăng cường kiểm tra đánh giá học sinh qua việc thực hiện giao việc ở nhà

  1. Kiểm tra định kỳ và kiểm tra cuối kỳ:
 1. Trong thời gian học sinh trở lại trường học lại, giáo viên bộ môn lớp mình phụ trách dành thời gian để rà soát, đánh giá lại kết quả tiếp thu của học sinh trong thời gian dạy học trên internet căn cứ vào tình hình thực tế trên lớp giáo viên điều chỉnh lại kế hoạch dạy học theo hướng kế thừa các kiến thức, những nội dung học sinh đã học trên internet.
 2. Việc kiểm tra định kỳ và cuối kỳ được thực hiện tại đơn vị khi học sinh đi học trở lại, trước khi tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh, giáo viên chức ôn tập, củng cố, bổ sung kiến thức học sinh đã học qua Internet.
 3. Khi có kết quả kiểm tra định kỳ và cuối kỳ, yêu cầu giáo viên đối chiếu và so sánh kết quả kiểm tra thường xuyên để có giải pháp phù hợp giúp học sinh bị hỏng kiến thức nhằm củng cố, bổ sung thêm kiến thức cho HS.
 1. Các phương án tổ chức các hoạt động dạy và học năm học 2021-2022, trong điều kiện dịch bênh covid 19 sau ngày 26/9/2021.
 1. Trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, địa phương áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ sau ngày 26/9/2021
  1. Phương án tổ chức dạy và học

Tổ chức dạy và học toàn trường cho tất cả các khối 6,7,8,9 theo hình thức trực tuyến hoàn toàn chủ yếu trang bị kiến thức cốt lõi cho học sinh. Đối với những học sinh không thể tham gia học trực tuyến, giáo viên bộ môn phối hợp với giáo viên chủ nhiệm chuyển giao nhiệm vụ học tập cho các em thông qua tin nhắn SMS, zalo nhóm, email, ….hoặc gửi tài liệu photocopy đến các em. (theo nội dung, hình thức và thời lượng theo kế hoạch). Sau khi hết giãn cách, học sinh trở lại trường: giáo viên tiến hành bổ sung kiến thức, tổ chức phụ đạo cho học sinh còn hạn chế về điều kiện học trực tuyến.

  1. Tạm dừng tất cả các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa trong và ngoài nhà trường.
 1. Trong tình hình dịch bệnh được kiểm soát và điều kiện địa phương áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
  1. Phương án tổ chức dạy và học

 

Nhà trường thực hiên tổ chức kết hợp dạy học trực tiếp và trực tuyến.

+ Đối với khối lớp 9: Tổ chức dạy học trực tiếp tại trường theo hình thức chia đôi lớp học, bố trí giãn cách các dãy phòng nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

+ Đối với khối 6,7,8 Các khối lớp còn lại: tổ chức dạy học trực tuyến hoàn toàn theo nôi dung và hình thức và thời lượng dạy học nêu trong kế hoạch.

  1. Các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa:

Chuyển sang hình thức trực tuyến. Nếu thật sự cần thiết tổ chức trực tiếp nhà trường sẽ trình Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét chấp thuận, nhưng phải hạn chế về quy mô (không quá 10 người), phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định hiện hành.

 1. Trong điều kiện bình thường mới (Khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát hoặc học sinh đã được tiêm vắc-xin ngừa COVID-19):
  1. Phương án tổ chức dạy và học

Nhà trường tổ chức dạy và học cho học sinh theo hình thức trực tiếp tại trường. Khi trở lại trường tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh phải thực hiện nghiêm giải pháp 5K về công tác phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành Y tế; và của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Châu.

  1. Phương án tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa
 • Sinh hoạt dưới cờ hàng tuần tổ chức tại lớp học, không tập trung dưới sân trường.
 • Các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa được tổ chức nhưng hạn chế về quy mô và số lượng; phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định hiện hành.
 1. Việc đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh covid 19 để duy trì các hoạt động giáo dục

- Nhà trường tiếp tục tăng cường tham mưu với địa phương, phối hợp với các ngành chức năng, với cha mẹ học sinh tuyên truyền về mục đích,  ý nghĩa, nội dung cần triển khai thực hiện trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định

 • Cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh tuyệt đối thực hiện nghiêm giải pháp 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế" và tuân thủ việc quét mã QR tại đơn vị, cài đặt và đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch trên ứng dụng (App) Antoancovid, Hồ sơ sức khỏe điện tử.
 • Đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan sư phạm, vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế tại trường học.
 • Nếu trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg nhà trường sẽ nhân sự tham gia trực, làm việc (số lượng theo quy định từng thời điểm của địa phương) để xử lý công việc; số còn lại làm việc tại nhà; phân công nhân viên bảo vệ trực 24/24 để bảo vệ an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, quản lý tài sản của đơn vị.
 • Chấp hành nghiêm các quy định áp dụng tại địa phương nơi cư trú.
 1. Tổ chức thực hiện:

 

  1. Hiệu trưởng:
   • Tổ chức triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường đến toàn thể cán bộ quản ly, giáo viên nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh.
   • Chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể hóa theo từng nội dung và tổ chức thực hiện. Hướng dẫn chi tiết việc tổ chức các hoạt động dạy và học, việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh tại đơn vị đảm bảo phù hợp với từng kịch bản phòng chống dịch bệnh COVID-19 và quy định của Sở GD-ĐT và Phòng GD-ĐT Tân Châu.
   • Triển khai cho giáo viên tập huấn, các phần mềm dạy học trực tuyến để áp dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện của đơn vị và từng đối tượng học sinh.
   • Phối hợp trạm Y tế xã Tân An xây dựng kế hoạch xét nghiệm sàng lọc và lập danh sách đề nghị tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động trong đơn vị; lập kế hoạch xét nghiệm sàng lọc học sinh trước khi trở lại trường.
   • Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm liên lạc với cha mẹ học sinh, tuyên truyền về các kế hoạch các phương án dạy học của đơn vị, trước khi vào học chính thức cần thăm dò, tham khảo ý kiến cha mẹ học sinh và học sinh về nhu cầu đến trường học trực tiếp hay trực tuyến khi dịch bệnh tạm thời đã được kiểm soát tại địa phương.

-Thường xuyên nắm bắt thông tin, dư luận xã hội và tổ chức tiếp nhận phản hồi của cha mẹ học sinh và học sinh về tình hình dạy và

   • Có kế hoạch bổ sung thiết bị dạy học trực tuyến, phối hợp các đối tác cung cấp mạng để nâng cấp đường truyền, bố trí các phòng học trực tuyến đảm bảo điều kiện để giáo viên giảng dạy, tạo điều kiện cho giáo viên có thể quay hình tiết dạy tại lớp để làm phương tiện gửi trong trường hợp học sinh không thể đến trường hoặc để sử dụng kho học liệu cho học sinh xem lại, tự học, ...
  • Phó Hiệu trưởng chuyên môn:

Căn cứ kế hoạch chung của trường, xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa từng nội dung phụ trách theo sự phân công của Hiệu trưởng, đề ra các giải pháp khả thi, triển khai đến từng tổ chuyên môn, từng bộ phận đoàn thể để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Có tổ chức kiểm tra, đôn đốc trong quá trình tổ chức thực hiện.

 • Lập kế hoạch chuyên môn cụ thể, phân công giáo viên giảng dạy theo vị trí việc làm, đặc biết phân công bố trí giáo viên khối 9 và khối 6, đặc biệt là việc triển khai Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 6. Triển khai cụ thể công văn số 705 /PGDĐT-CMTHCS về việc hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường từ năm học 2021-2022.
  • Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin, các phần mềm quản lý nhằm thực hiện tốt trong hoạt động quản lý, giảng dạy của giáo viên, kể cả các hoạt động phong trào của đơn vị.
  • Trực tiếp chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn, giáo viên bộ môn soạn giảng theo hình thức trực tuyến và trực tiếp một cách linh động, tự chủ, chú trọng các kiến thức trọng tâm của các chủ đề dạy học đảm bảo chủ động hoàn tất chương trình dạy học theo khung kế hoạch thời gian năm học. Tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động dạy và học trực tiếp và trự tuyến. Xây dựng

 

việc tổ chức kiểm tra, đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ kết quả học tập và rèn luyện của học sinh công bằng khách quan, đúng theo quy định.

  • Chỉ đạo cho các giáo viên chủ nhiệm các lớp rà soát số học sinh không thể tham gia giảng dạy và học tập trực tuyến; học sinh chưa thể trở về địa phương do ảnh hưởng dịch bệnh, báo cáo về Phòng GDĐT trước ngày 04/09/2021.
  1. Phó Hiệu trưởng ngoài giờ:
   • Lập kế hoạch, phân công vệ sinh trường lớp đầu năm học, bảm bảo an toàn lao động và phòng chống dịch bệnh. Thống kê các phòng học, phòng bộ môn số lượng bàn ghế hiện có để chuẩn bị đón học sinh lớp 9 đi học trực tiếp trong điều kiện địa phương thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.
   • Xây dựng và triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nội dung kịch bản phòng, chống dịch COVID-19 tại các đơn vị (Đặc biệt lưu ý phương án xử lý các tình huống đơn vị xuất hiện các trường hợp F0, F1, F2, các trường hợp sốt, ho, khó thở nếu có ...).

Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để có phương án xử lý phù hợp trong các tình huống xãy ra tại đơn vị.

   • Phối hợp với chuyên môn tiến hành khảo sát, thống kê tỷ lệ học sinh không có khả năng học trực tuyến trong năm học, học sinh chưa thể trở về địa phương để tổng hợp tham mưu, báo cáo số liệu về Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Châu đúng quy định.

Xây dựng kế hoạch quản lý trật tự giao thông, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 khu vực trước cổng trường. Tham mưu với Ủy ban Nhân dân xã phương hỗ trợ công tác quản lý trật tự giao thông, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 khu vực trước cổng trường trong thời gian học sinh đến trường bắt đầu buổi học và tan trường ra về. Phân công cụ thể việc trực trước cổng trường, đảm bảo 100% học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động của nhà trường thực hiện khai báo sức khỏe, đo thân nhiệt khi đến trường; đeo khẩu trang đúng cách trên đường đến trường, trong thời gian ở trường và từ trường trở về nhà.

  1. Các tổ chuyên môn

Căn cứ vào kế hoạch của Phó Hiệu trưởng, các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo dục bộ môn cụ thể từng nội dung phù hợp với đặc trưng bộ môn, đề ra các giải pháp phù hợp trong quá trình giảng dạy, nhất là giảng dạy trực tuyến. Tập huấn hướng dẫn giáo viên thực hiện tốt việc soạn giảng đối với khối 6, theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch theo công văn số 705

/PGDĐT-CMTHCS ngày 23/8/2021về việc hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường từ năm học 2021-2022 và thực hiện các phụ lục theo quy định. Tổ chức họp thảo luận chuyên môn, lập kế hoạch giảng dạy theo công văn số 750/PGGĐT- CMTHCS ngày 07/9/2021 của phòng GDĐT về việc đề xuất khung chương trình dạy học trực tuyến và trực tiếp năm học 2021-2022 cấp THCS. Thực  hiện công văn số 749/PGDĐT-CMTHCS ngày 07/9/2021 của Phòng GDĐT về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung dạy học lớp 9 Chương trình GDPT hiện hành theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

  1. Đối với giáo viên

 

Trên cơ sở kế hoạch của tổ chuyên môn đã được bàn bạc thống nhất trong tổ, mỗi giáo viên xây dựng kế hoạch giaó dục đảm bảo đầy đủ các nội dung, yêu cầu theo mẫu của bộ phận chuyên môn, có giải pháp phải phù hợp với từng nhiệm vụ được phân công và đối tượng học sinh các lớp mình phụ trách.

Giáo viên phải có kế hoạch, soạn bài trước khi giảng dạy, cần linh hoạt đổi mới cả về nội dung và hình thức theo hướng thực chất, hiệu quả. Chú ý việc soạn bài theo hướng dạy trực tuyến, cách giao bài về nhà cho học sinh để có phương án dạy học trong điều kiện học sinh không thể đến trường. Thực hiện đổi mới phương pháp, linh hoạt các kỹ thuật dạy học tích cực, phù hợp với hình thức dạy trực tuyến, quan tâm hoạt động học của học sinh. Trong điều kiện học sinh không thể tiếp cận việc học trực tuyến thì giao tài liệu đến nhà để học tập.

Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên chủ nhiệm phối hợp báo cáo số liệu học sinh tham gia học tập hằng buổi về bộ phận chuyên môn.

Giáo viên bộ môn lựa chọn các nội dung trọng tâm bài mới, các bài tập, chuyển giao đến giáo viên chủ nhiệm tổng hợp gửi học sinh qua các hình thức bằng giấy, Zalo, email, Messenger, ….

Giáo viên chủ động thay đổi kế hoạch bài dạy trực tiếp sang kế hoạch bài dạy trực tuyến, tăng thời gian giao nhiệmvụ học tập cho học sinh bằng nhiều hình thức

( Zalo, tin nhắn, web,..) trước thời điểm tổ chức dạy học trực tuyến. Tăng cường thực hiện kiểm tra đánh giá thường xuyên trước, sau và trong quá trình giảng dạy trực tuyến. ( Chú trọng đánh giá sự chuyên cần hợp tác của học sinh trong quá trình tham gia học trực tuyến.

5. Y tế học đường

Xây dựng tủ thuốc, trang thiết bị vật tư để phục vụ tốt cho công tác phòng chống dịch Covid-19 và khám chữa bệnh, sơ cứu kịp thời các trường hợp tai nạn, ốm đau của cán bộ viên chức, lao động hợp đồng và HS trong trường; thực hiện đầy đủ các qui chế, tiêu chuẩn vệ sinh trường học do Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; nhân viên y tế phối hợp với trung tâm y tế dự phòng tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, phối hợp với bảo hiểm xã hội tuyên truyền vận động học sinh tham gia BHYT đạt chỉ tiêu. Tổ chức cho CBGV-NV và học sinh khai báo y tế và cài đặt phần mềm Bluezone trên điện thoại thông minh. Tham mưu với Hiệu trưởng kiện toàn Ban Chăm sóc sức khỏe học sinh, phân công nhiệm vụ cụ thể, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch hoạt động. Rà soát, bổ sung trang thiết bị y tế, các cơ số thuốc; đảm bảo đủ xà phòng, nước sát khuẩn, khẩu trang ... Thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn học sinh và giáo viên việc tổng vệ sinh, sát khuẩn trong và ngoài lớp học, các bề mặt tiếp xúc, bồn rửa tay, khu vực nhà vệ sinh.

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 của Trường Trung học cơ sở Tân An. Đề nghị các bộ phận tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc các nội dung kế hoạch này./.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 15
Tháng 11 : 473
Năm 2021 : 4.452